אני הח"מ עורך כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי ללימודים בגן ילדיםפ בפרדס חנה-כרכור.

מהות הבקשה (חובה) שדה חובה

שם פרטי ושם משפחה

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת:

אנא סמן (חובה) שדה חובה
הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:

אנא סמן (חובה) שדה חובה
אנא סמן (חובה) שדה חובה
אנא סמן (חובה) שדה חובה
אנא סמן (חובה) שדה חובה
אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported