ניתן להגיש עד לתאריך 31.05.24 בלבד.
 
לפני מילוי הטופס יש להמציא את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות + ספח
  • אישור קבלה למוסד לימודים המבוקש
  • הורים גרושים/ פרודים- טופס הצהרה מקוון בתוך הבקשה

פרטי התלמיד

אני מבקש/ת להעביר את בני/בתי:

 

הצהרת הורים: (חובה) שדה חובה
 

פרטי ההורים

סטטוס הורה: (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

Browser not supported