מיועד להורה אשר מבקש לבטל את רישום ילדיו ממסגרות החינוך בישוב.

יש להצטייד במסמכים הבאים:

פרטי ההורה

סטטוס הורה (חובה) שדה חובה

 

 
 

פרטי הילד

 

ילד/ה נוסף

 
 

הצהרת ההורה

אני, ההורה של הילד שפרטיו כתובים מעלה, מבקש לבטל רישום:
סיבת ביטול הרישום (חובה) שדה חובה

Browser not supported