הנחיות ומידע לרישום לכיתות ז' לשנת הלימודים תשפ"ג

 

תחילת רישום:

הרישום יחל ביום א', ה-6 במרץ 2022
ויסתיים ביום ב', ה-21 במרץ 2022
 

אפשרויות רישום:

מבנה מערכת החינוך העל יסודית ממלכתי:

אורט חקלאי
 
 
אורט צומח
 
 
תיכון שבילים ע"ש בגין
 
 
רימון אנתרופוסופי
 
 
מיועד לתלמידי בתי הספר:
 
 
מרחבים , אלונים וממלכתי כרכור.
 
מיועד לתלמידי בתי הספר:
 
 
שרת, ע"ש רבין, מעיינות ושדות.
 
מיועד לתלמידי ביה"ס היסודי שבילים,
 
 
* תלמידי בתי הספר האחרים במושבה- על בסיס מקום פנוי והגרלה (מידע רישום באתר המוסד שבילים ע"ש בגין)
 
בית ספר 8 שנתי ועלכן אין צורך ברישום לכיתה ז'.
 
 
* תלמידי בתי הספר האחרים במושבה- על בסיס מקום פנוי והגרלה
 
 
 
 
 

מערכת החינוך העל יסודית ממ"ד:

מיועד לבוגרי בתי הספר ממ"ד פרדס חנה כרכור : מורשה, ישורון-מעיין ונועם
על פי הנחיית משרד החינוך מוסדות החינוך הקולטים את  בוגרי כיתות ו' ממ"ד בפרדס חנה כרכור הינם:
 
בנות: אולפנת אלישבע
בנים: ישיבת אמי"ת נתיבות-דרור – אור עקיבא
 
הרישום למוסדות אלו הינו לפי הבאים:
 
  • רישום ראשוני במערכת הרישום המקוונת (להוסיף לינק )
  • יצירת קשר עם המוסד החינוכי המבוקש ורישום בבית הספר.
 

לתשומת ליבכם:

א. צילום תעודת זהות +ספח פתוח.
ב. אישור קבלה למוסד לימודים המבוקש.
 
  • בוגרי כיתות ו' אשר מעוניינים ברישום למוסד על יסודי אחר ברשות  – יש להגיש טופס בקשה לרישום תלמיד חדש ולבחור "בקשה לרישום למוסד חינוכי אחר ברשות"