ערעור על שיבוץ לשנה"ל התשפ"ה, יפתח בין התאריכים ה-5.3.24-31.3.24
באמצעות אתר הרישום >

פרסום שיבוץ לאחר הערעור עד התאריך ה-18.04.24