אתר רישום למוסדות החינוך לשנת הלימודים התשפ"ד

 מידע להורים לקראת רישום לגני הילדים לשנה"ל התשפ"ד, כולל הנחיות ורשימת גני הילדים וגילאי רישום 

פרוסקט 1

פרוספקט 2