חתימה על טופס ויתור סודיות זה מהווה אישור של ההורים להעברת מידע לרבות תעודות ודו"חות חינוכיים על בני/ביתי מהמוסד החינוכי הנוכחי למוסד החינוכי אליו הוא עובר. ידוע לי שהמידע יועבר למנהל/ת המוסד ולצוות החינוכי טיפולי של מוסד הלימודים החדש.

פרטי התלמיד/ה (במקרה של קטין או חסוי יש לוודא שהחותם הינו האפוטרופוס החוקיים)

Browser not supported
סטטוס הורים
סטטוס הורים (חובה) שדה חובה
Browser not supported