החינוך המיוחד

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת אפיון וזכאות.

הודעה על הזכאות תימסר להורים.

מחלקת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי מחלקת ההיסעים.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

הסעות תלמידים עם ליווי

חוק ליווי ההיסעים: (חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1984) מגדיר את סוגי החריגות המזכה תלמידים בליווי מבוגר. 

תלמידים בלקויות הבאות אינם זכאים לליווי:

65 חשד לפיגור קל, 52 פיגור קל, 58 לקות למידה רב בעייתית/AD(H)D, 51 – משכל גבולי רב בעייתי, 60 חירשות/כבדי שמיעה, 61 עיוורון/לקות ראיה, 62 עיכוב התפתחותי, 63 עיכוב שפתי, 98 מחלות נדירות.

על התלמידים לכבד את הנחיות המלווה גם אם אינו זכאי לליווי. על המלווה לדאוג בעיקר לבטיחות הילדים במהלך הנסיעה. 
באחריות ההורים- הוצאת הילדים לרכב והמתנה בפתח הבית עד להגעת ההסעה בבוקר ובתום יום הלימודים.

הסעות תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל

מבקשים להביא לידיעתכם שעל פי חוזר מנכ"ל, כלל התלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגיל במוגבלויות שלהלן: אוטיזם, הפרעות נפשיות, נכויות פיזיות קשות, מוגבלות שכלית קלה, מוגבלות שכלית בינונית ומוגבלות שכלית קשה, חרשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה, זכאים השתתפות המשרד בעלות הוצאות הסעה (וליווי לפי זכאות).

הורים לילדים העומדים בקריטריונים הנ"ל ומעוניינים בהסעה, מוזמנים לפנות למחלקת ההיסעים.

היעדרות ממושכת של תלמידים מהלימודים

הורים מתבקשים להודיע לרכזת ההסעות, באמצעות מייל, על היעדרויות צפויות וידועות מראש. 
הנכם מתבקשים להימנע מהודעה ישירה לנהגים מבלי ליידע את רכזת ההסעות. 
יש לתאם מול הנהגים את מועד החזרה ללימודים וליידע על כך את רכזת ההסעות.

דיווח על שינויים במערכת השעות- חינוך מיוחד

מחובתו של המוסד החינוכי בו לומד התלמיד, לעדכן בכתב את מחלקת ההיסעים על מערכת השעות של התלמיד ושינויים שחלים בה. עם זאת, לעיתים לא מתקבלים עדכונים בדבר שינויים והדבר עלול לגרום לתקלות.
יודגש, כי ביטול שעת לימוד או יציאה בשעה שונה, באופן חד פעמי, אינה נחשבת לשינוי במערכת ולכן אין באפשרות החברות המסיעות להתארגן באופן מידי לשינויים אלו. על כן, על התלמידים להמתין בבי"ס עד השעה שנקבעה במערכת השעות הקבועה.
עוד יצוין, כי הסעת התלמידים מיועדת לפעילות לימודים שגרתית ואינה כוללת הסעות לצהרונים, מבחנים, תגבורים לימודיים, פעילויות מיוחדות וכדומה.

החינוך הרגיל

עם סיום שיבוצי התלמידים במוסדות השונים, יועברו שמות התלמידים הזכאים להסעות אל רכזת ההסעות במחלקת היסעים לצורך תכנון מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.

הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת תיאומים והנחיות, תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הנה של התלמיד.

ניתן לבדוק זכאותכם בקישורhttps://apps.education.gov.il/gfi/GFI_MAP.aspx

על פי הנחיות משרד החינוך, המרחק לקבלת זכאות להסעה מאורגנת ו/או כרטיסיה בתחבורה ציבורית הינו המרחק המזערי ( הדרך הקצרה ביותר ברגל ) בין מקום המגורים לביה"ס הקרוב ביותר:

* לתלמידים מכיתה א' ועד כתה ד' מעל 2 ק"מ.

* לתלמידים מכיתה ה' ועד כיתה י' מעל 3 ק"מ.

ניתן לבדוק זכאותכם בקישורhttps://apps.education.gov.il/gfi/GFI_MAP.aspx

תלמידים זכאים להסעה, יש לפנות במייל לרכזת ההיסעים ולציין את שם התלמיד ומס׳ הרב קו למימוש הזכאות.

בקשות חריגות (רווחה) יש להביא אישור מעו״ס משפחה, ידונו בוועדת חריגים.

 

יצירת קשר ושעות פעילות

טבלת אנשי קשר - מחלקת היסעים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יעל מורי רכזת היסעים 0779779955 [email protected]

ימים ושעות פעילות:  א' -  ה'    בין השעות 8:00 – 16:00