מחלקת חינוך יסודי

מחלקת בתי הספר פועלת לקידום העשייה החינוכית בחינוך היסודי, בשיתוף פעולה מלא עם שלל המסגרות החינוכיות.
המחלקה פועלת במספר ערוצים מרכזיים השזורים זה בזה:

 • ניהול תקציבי חינוך והעשרה בחינוך היסודי
 • קיום שיח פדגוגי עם מנהלי בתי הספר תוך מתן מרחב פעולה רחב למנהלים
 •  ייזום וניהול של תכניות חינוכיות לקידום הלמידה ורווחת התלמיד
 • סיוע לבתי הספר למול אגפי הרשות
 •  קיום תהליכי רישום ושיבוץ לבתי הספר
 • השתתפות בוועדות בין מקצועיות וועדות מקצועיות על פי צורך
 • העמקת שיתופי פעולה בין הרשות למשרד החינוך, בין הרשות לבתי הספר ובין בתי ספר עצמם.
 • טיפול בפרט וכוח אדם בחינוך היסודי
 • פיקוח על תכנית ניצנים ביישוב
   

הנגשה פרטנית, טכנולוגית ואקוסטית

אגף החינוך ממונה על ניהול ותיאום הנגשות פרטניות לתלמיד ולהורה.

סוגי ההנגשות הינן:

1.הנגשה אקוסטית:   לתלמידים בעלי לקות שמיעה                                            

 להגשת בקשה, יש למלא את "טופס בקשת ההורים"  ולשלוח למייל הבא: [email protected]

2.הנגשה טכנולוגית לתלמידים: מאובחנים עם לקויות מזכות.                                 

הפנייה לבחינת זכאות, דרך בתי הספר.

3. הנגשה פרטנית ללקויות פיזיות ולקויות ראיה: מאובחנים עם לקויות מזכות.

ולשלוח למייל הבא: [email protected]                                

למידע נוסף אודות נגישות וזכויות לאנשים עם מוגבלויות: 

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

למידע נוסף:

יצירת קשר

שרון שמאי
מנהלת המחלקה
077-9779985
שירה דליות-יהושע
מזכירת אגף החינוך
077-9779953
 
ימי  הפעילות:  א' - ה' בין השעות 8:00 – 16:00
 
שעות מענה טלפוני:  א', ב', ג', ה' בין השעות 11:30-14:00
 
קבלת קהל
א', ג', ה' בין השעות 8:30-11:30
ג' בין השעות 16:00-18:00