מחלקת בתי הספר - תחומי אחריות מרכזיים

מחלקת בתי הספר פועלת לקידום העשייה החינוכית בבתי הספר תוך שיתוף פעולה מלא עימם.
המחלקה פועלת במספר ערוצים מרכזיים השזורים זה בזה:

א. קיום שיח פדגוגי עם מנהלי בתי הספר תוך מתן מרחב פעולה רחב למנהלים

ב. ייזום וניהול של תכניות חינוכיות לקידום הלמידה ורווחת התלמיד

ג. סיוע לבתי הספר למול אגפי הרשות

ד. קיום תהליכי רישום ושיבוץ לבתי הספר

ה. השתתפות בוועדות בין מקצועיות וועדות מקצועיות על פי צורך

ו. העמקת שיתופי פעולה בין הרשות למשרד החינוך, בין הרשות לבתי הספר ובין בתי ספר עצמם.
 

תחומי האחריות המרכזיים של מנהלת מחלקת בתי הספר:

יזום, ניהול ותפעול שוטף של תוכניות ומיזמים חינוכיים הקשורים לאגף החינוך כגון:

מנהיגות צעירה , מדע פעיל , "מחשב לכל ילד" , תוכנית התקשוב בבתי הספר, שרות דנטלי  לתלמיד. 
קייטנות קיץ בבתי הספר.  קשר שוטף עם הספקים, נותני השרות ומקבלי השירות מעקב ובקרה מתן מענה לוגיסטי, ניצול המשאבים

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה:

הנגשה אקוסטית, הנגשה טכנולוגית לתלמידים, הנגשה פרטנית ללקויות פיזיות ולקויות ראיה. 
הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ליווי שוטף של בתי הספר בתחומים הבאים:

  • קיום קשר שוטף עם מנהלי בתי הספר וטיפול בליקויים ובבעיות מיוחדות
  • השתתפות בוועדות בין מקצועיות במקרים מיוחדים
  • טיפול ברכש ובהצטיידות שבאחריות הרשות המקומית
  • ועדות פרט בית ספריות ויישוביות

רישום ושיבוץ תלמידים בבתי הספר:

רישום , שיבוץ תלמידים , טיפול בבקשות שיבוץ מיוחדות, טיפול במעברי תלמידים בין בתי הספר , ועדות מעברים , שיבוץ תלמידי פנימיות בחינוך הרגיל.

אישור לימודי חוץ:

  • טיפול בתלמידים המבקשים ללמוד מחוץ לישוב
  • טיפול באגרות לימודי חוץ של החינוך הרגיל

יצירת קשר

שרון שמאי
מנהלת המחלקה
077-9779985
שירה דליות-יהושע
מזכירת אגף החינוך
077-9779953