פרטי ההורים:

הורה 1:

הורה 2:

פרטי הילד/ה:

 

סיבת הבקשה:

איחוד אחים

מעבר דירה

אחר

הצהרת מגיש הבקשה: * שדה חובה

 

Browser not supported

נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשתכם , השיבוץ הסופי יתבצע עפ"י מכלול השיקולים המערכתיים.

במידה ולא נוכל להיענות לבקשתכם, השיבוץ יקבע ע"פ אזור המגורים של התלמיד.

במידה ונענה לבקשתכם, אין המועצה מתחייבת להסעות לביה"ס המבוקש או כל תשלום אחר עבור התלמיד.

 

בברכה,

שרון שמאי

מנהלת מחלקת בתי הספר