"הנוער בוחר בערך כדרך" – מחוייבים למחוייבות !

מנהל חברה ונוער, יחידת הנוער היישובית ואגף החינוך אחראים להפעלת התכנית שעיקרה להכין את הנוער לקראת מילוי תפקידי מנהיגות ב"עולם האמיתי".

במסגרת התכנית ניתנות לבני הנוער הזדמנויות להוביל, להיות שותפים בחשיבה, לקבל החלטות ולבצען.

התכנית מציבה שני יעדים עיקריים :

  • הנוער כמחולל שותפויות ושיח ציבורי
  • פיתוח תכנית חברתית-ערכית-מערכתית ברשות בהלימה ליעדי מינהל חברה ונוער, משרד החינוך והרשות המקומית       
  • העמקת החינוך לערכים בקרב בני הנוער 

הערך היישובי שנבחר השנה הינו 'עידוד מנהיגות ומעורבות בני נוער' .

מטרות התכנית :

  • טיפוח כישורי מנהיגות ויזמות חברתית בקרב בני הנוער
  • הקניית ערכי התנדבות, אזרחות פעילה ומעורבות חברתית
  • עידוד תחושת המסוגלות ע"י יצירת חוויה של הצלחה בתכנון וביישום פרוייקטים קהילתיים
  • טיפוח יזמים חברתיים- קהילתיים המסוגלים להניע לשינוי