תלמידי החינוך העל-יסודי, בכיתות ח'-י"ב בשנת התשפ"ד, המבקשים לעבור לבית ספר אחר בתחומי הרשות (שאינו ביישוב אחר) ימלאו אחר שלבי הנוהל המפורטים להלן.
 
לתשומת ליבכם:
 
  • לבקשות העברה שיוגשו בין התאריכים 03.04-30.05.2024
  • פרסום התשובות לבקשות המעברים ישלחו בתאריך ה-10.06.2024
  • לא יתקיימו ועדות מעברים במהלך שנת הלימודים למעט מקרים חריגים.
  • קבלת התשובה: בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים-מערכתיים.
  • מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בבית הספר בו הם לומדים עד שוועדת השיבוצים תאשר את בקשת המעבר.
     
חובה למסור את טופס הבקשה המצורף בלינק הבא לבית הספר בו התלמיד רשום ולומד בטרם הגשת הבקשה

 

את הבקשה יש להגיש דרך הטופס הבא:

פרטי תלמיד

פרטי קשר הורים

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשתכם עפ"י מכלול שיקולים מערכתיים
הצהרת מגיש הבקשה (חובה) שדה חובה
ויתור סודיות: (חובה) שדה חובה
Browser not supported