תלמידים ותלמידות העולים לכיתה ז' ומעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי שאינו חלק מאשכול השיוך שלהם,

יוכלו לבחור בביה"ס אחר כאפשרות שניה בעת הרישום.

אתר הרישום

את בחירתכם ניתן לשנות בכל מועד, במהלך תקופת הרישום 18.2-29.2.2024

פרסום השיבוצים למוסדות החינוך העל-יסודיים: 31.03.2024

 
תם הזמן למילוי טופס זה.