התפיסה החינוכית בבית ספר "מרחבים" מושתתת על האמונה שלכל ילד הזכות לחוש מוגן , לגלות את יכולותיו ולתפקד באופן מיטבי בחברה.בית ספר מרחבים - לוגו

  • הצוות החינוכי, יפעל להקניית ערכים לאורם יטפח בוגר מכבד, סובלני, מודע לעצמו ולסביבתו ובעל כישורים ומיומנויות חברתיות. 
  • הצוות יזמן לכל ילד תכנית אישית להעלאת המודעות העצמית, לטיפוח מסוגלות, עצמאות, ותחושת שייכות לקהילה. 
  • לשם כך, יכיר הצוות החינוכי, כל ילד במעגלי החיים הסובבים אותו - בביה"ס ומחוצה לו.   
  • הצוות החינוכי יפעל לדיאלוג מתמיד עם ההורים, לבניית קהילה בעלת תודעה של בית ומשפחה. 

יצירת קשר:

מנהלת בית הספר : רונית כתב

טלפון: 04-6377061

פקס: 6270843 -04

מייל: [email protected]

אתר בית הספר