אני הח"מ עורך כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי ללימודים בגן ילדיםפ בפרדס חנה-כרכור.

מהות הבקשה * שדה חובה

שם פרטי ושם משפחה

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת:

* שדה חובה
הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:

* שדה חובה
* שדה חובה
* שדה חובה
* שדה חובה
* שדה חובה

Browser not supported