פרטי ההורים

הורה 1

שם משפחה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

הורה 2

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

מבקשים בזאת להעביר את בננו/בתנו

אל גן:

אנו מצהירים בזאת:

האם הילד מקבל שעות שילוב או טיפול בגן (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה (חובה) שדה חובה
האם משפחה מוכרת בלשכת הרווחה (חובה) שדה חובה
האם התלמיד מוכר בשירות הפסיכולוגי (חובה) שדה חובה

ויתור סודיות

לשם קבלת החלטה מיטבית בגינו של בני/בתי, אנו מאשרים בזאת לאגף החינוך לקבל כל מידע המצוי בבית הספר / בגן / בשירות הפסיכולוגי.

Browser not supported

Browser not supported