פרטי ההורים

הורה 1

שם משפחה

מצב משפחתי * שדה חובה

הורה 2

מצב משפחתי * שדה חובה

מבקשים בזאת להעביר את בננו/בתנו

אל גן:

אנו מצהירים בזאת:

האם הילד מקבל שעות שילוב או טיפול בגן * שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה * שדה חובה
האם משפחה מוכרת בלשכת הרווחה * שדה חובה
האם התלמיד מוכר בשירות הפסיכולוגי * שדה חובה

ויתור סודיות

לשם קבלת החלטה מיטבית בגינו של בני/בתי, אנו מאשרים בזאת לאגף החינוך לקבל כל מידע המצוי בבית הספר / בגן / בשירות הפסיכולוגי.

Browser not supported

Browser not supported