פרטי הילד

 

הצהרת ההורה

אני, ההורה של הילד שפרטיו כתובים מעלה, מבקש לבטל רישום.

סיבת ביטול הרישום (חובה) שדה חובה

Browser not supported