תלמידים ותלמידות העולים לכיתה ז' ומעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי שאינו במרחב החינוך שלהם יוכלו להגיש בקשת העברה לשיבוץ.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס זה בתקופת הרישום 12.3-23.3.

במקביל יש לבצע רישום לביה"ס אליו משויכים עפ"י אשכול הרישום.

אחרי תאריך זה לא ניתן יהיה לדון בבקשות ההעברה.

 
תם הזמן למילוי טופס זה.