הטופס מיועד לרישום התלמידים הבאים (חובה) שדה חובה

 

הורה 1

 

הורה 2

 

פרטי התלמיד/ה:

השיבוץ נעשה לפי אזורי הרישום של בתי הספר.
לכל בקשה אחרת- נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשתכם עפ"י מכלול שיקולים מערכתיים.

להשלמת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 

הצהרת מגיש הבקשה: (חובה) שדה חובה

Browser not supported