אפשרויות רישום:

רישום מהיר ונוח, באמצעות אתר הרישום

הלינק יפתח בתאריכי הרישום בלבד 18.02.24-29.02.24
הרישום מיועד לבוגרי כיתה ו' במוסדות החינוך של הישוב.

רישום שלא באמצעות האינטרנט:

בשעות קבלת קהל א', ג' ו-ה'- בין השעות 08:30-11:30
וביום ג', בין השעות 16:00-18:00

לתשומת ליבכם:

  •  לא יתבצע רישום לבתי הספר במזכירויות בתי הספר.
  •  לאחר קבלת השיבוץ בית הספר יצור קשר ויזמין למפגש היכרות.
  • הורים גרושים/פרודים  - יש לצרף אישור פסק דין/משמורת/הסכמה בכתב של ב.ת הזוג על צילום תעודת הזהות שלהם.

תלמידים המעוניינים ברישום בשונה מהשיוך (לרבות המבקשים לעבור לרימון ושבילים), נדרשים ברישום רגיל עפ"י השיוך ובמקביל יוכלו לבחור כאפשרות שניה בבית חינוך אחר. עבור שבילים דמוקרטי ורימון אנתרופוסופי, יש להגיע לימים הפתוחים ולהרשם להגרלה בעמדת הרישום בלבד.

היום הפתוח במוסדות הייחודיים (שבילים ורימון) והרישום בעמדת הרישום, מיועד גם לאחים של תלמידים אשר מתחנכים במוסדות אלו.

עלון רישום לכיתה ז' לשנה"ל התשפ"ה >>