אפשרויות רישום:

רישום מהיר ונוח דרך אתר האינטרנט>>

הלינק יפתח בתאריכי הרישום בלבד 12.03.23 - 23.03.23
הרישום מיועד לבוגרי כיתה ו' במוסדות החינוך של הישוב.

בקשות העברה עולים ל-ז' בשונה מאשכולות הרישום>>

רישום שלא באמצעות האינטרנט:

בשעות קבלת קהל א', ג' ו-ה'- בין השעות 08:30-11:30
וביום ג', בין השעות 16:00-18:00

לתשומת ליבכם:

  •  לא יתבצע רישום לבתי הספר במזכירויות בתי הספר!

  •  לאחר קבלת השיבוץ בית הספר יצור קשר ויזמין למפגש היכרות.

  • הורים גרושים/פרודים  - יש לצרף אישור פסק דין/משמורת/הסכמה בכתב של ב.ת הזוג על צילום תעודת הזהות שלהם.

תלמידים המעוניינים ברישום בשונה מהשיוך (לרבות המבקשים לעבור לרימון ושבילים), נדרשים ברישום רגיל עפ"י השיוך ובמקביל יגישו טופס בקשת העברה לשכבת ז ניתן להגיש עד סוף מועד הרישום 23.3.23 .