מיועד לבאים:
 
  • תלמידים מהיישוב, אשר לא בצעו רישום בתקופת הרישום
  • תושבים חדשים שהגיעו/יגיעו לישוב
  • תלמידים שכתובתם בתעודת זהות אינה מעודכנת
  • תלמידים שנולדו בשנת 2016 (שנשארו שנה נוספת בגן)

מיועד לתושבי שכונת עומרים

טופס בקשה לרישום תלמיד/ה חדש/ה

לפני מילוי הטופס יש להמציא את המסמכים הבאים: