מיועד לבאים:
 
  • תלמידים מהיישוב, אשר לא בצעו רישום בתקופת הרישום
  • תלמידים שנולדו בשנת 2017 (שנשארו שנה נוספת בגן)

טופס בקשה לרישום תלמיד/ה חדש/ה

לפני מילוי הטופס יש להמציא את המסמכים הבאים: