רישום תלמידים לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ד

ימים פתוחים התשפ"ד >

הרישום לכיתה א' :

יחל ביום שני א' בשבט תשפ"ב, 23 בינואר 2023
ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב, 12 בפברואר 2023

חייבי הרישום:

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכתה א' הם:
ג' בטבת תשע"ז – 1 בינואר 2017
עד יג' בטבת תשע"ח – 31 בדצמבר 2017

דף מידע לקראת רישום

רישום לכיתה א'

הרישום מתבצע לפי אזורי הרישום של בתי הספר.
לרשימת הרחובות המעודכנת לקראת התשפ"ד לחץ כאן 
 
תושבי שכונת עומרים
 
  1. יש לצרף את המסמכים הבאים 
  2. צילום ת"ז+ספח של הורה/הוריי התלמיד/ים
  3. חוזה קנייה/שכירות
  4. לתושבים חדשים המגיעים מרשויות אחרות -יש לצרף ביטול רישום ממוסדות חינוך

לרישום לחצו כאן>>