"ספריית פיג'מה" הינה תכנית לעידוד הקריאה, לטיפוח השפה ולחינוך לערכים בגני הילדים.

מטרות התכנית הן להנחיל לילדים אהבה לספרים ולקדם מסורת של קריאה ושל שיחות על ערכים ומורשת בגן ובבית.

במהלך שנת הלימודים הילדים פוגשים תשעה ספרי ילדים איכותיים במהדורה מיוחדת של ספריית פיג'מה. 

כל חודש מגיע ספר לגן, הגננת מקריאה אותו לילדים, ולאחר פעילות בגן כל ילד מקבל עותק לספריית המשפחה.

חלוקת הספרים דרך גני הילדים מאפשרת לגננת להציג את הספרים בפני ילדי הגן, לחבר בין הקריאה ובין הפעילות בגן וליצור מעגל ילד-גננת-הורים התורם לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים.

בנוסף לחוויית הקריאה, המפגש עם הספרים מעניק הזדמנות לשיח משפחתי .