נוהל העברת תלמיד מבית ספר אחד למשנהו:
א. יש לתאם פגישה עם צוות ביה"ס - מנהל/ת, יועץ/ת, מחנך/ת – בפגישה יש לעדכן את צוות ביה"ס על הרצון לעזוב ואת הסיבות לכך.
ב. רק לאחר הפגישה עם צוות ביה"ס, יש להוריד ולמלא טופס בקשה למעבר.
ג. יש להעביר את טופס הבקשה המלא למזכירת בית הספר להכנת דוח חינוכי על ילדכם.
ד. לאחר הכנת הדוח החינוכי, בית הספר יעביר למחלקת בתי ספר את הטפסים.
ה. עם קבלת המסמכים במחלקת בתי ספר, תבחן בקשתכם ותעודכנו לגבי המשך ההליך.