טיפוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית :

גם השנה פועלת ביישוב קבוצת 'המנהיגות הצעירה' בהובלתם של הרכזים החברתיים, מתוך מגמה להעצים את בני הנוער, לפתח בקרבם אחריות חברתית-ערכית, לחזק את תחושת השייכות שלהם לבית הספר, לטפח בהם כישורים חברתיים, מנהיגותיים וחינוך לאזרחות פעילה.

בני הנוער מובילים פעילויות יישוביות תוך שיתופי פעולה בין בתי הספר השונים וחיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי . 

חזון הפרויקט:

חזון ומטרות לתוכנית מנהיגות צעירה ביישוב:

  • חיבור ודיאלוג בין התלמידים של כל בתי הספר בישוב
  • פיתוח כישורי מנהיגות בקרב התלמידים
  • גיבוש קבוצת מנהיגות צעירה יישובית הפועלת מתוך אחריות ויוזמה אישית
  • יצירת פרויקטים יישובים ערכיים למען הקהילה תוך חיבור התלמידים לישוב, למנהיגיו ולעברו
  • גאווה אישית תוך עיצוב זהות ייחודית לקבוצה

צפייה בפורטוקולים