מטרתה של התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעה של  טכנולוגיית המידע.

כניסת בתי הספר לתכנית התאפשרה הודות לנכונותו של ראש המועצה, מר חיים געש, להשקיע סכום של 1,650,000 אלף ש"ח בהצטיידות במחשב נייד לכל מורה מחנך, מקרן, רמקולים וחיבור הכיתות לאינטרנט. 
משרד החינוך מעמיד סל תמיכה פדגוגי לפיתוח מקצועי של המורים הכולל השתלמויות וימי הדרכה.

פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה ולמידה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. 
במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (מיומנויות המאה ה-21), ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם החיצון, תוך שהיא עושה שימוש מרבי, אך מושכל, בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי.

לפי תפיסת העולם החינוכית של משרד החינוך, הטמעת התקשוב וטכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה צריכה להיעשות מתוך גישה מאוזנת, במקומות שבהם יש לתקשוב ערך מוסף.

שילוב נכון של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה יכול לשפר את איכותה; יש בו בכדי להביא לשיפור מיומנויות המורים; להתאים את ההוראה לשונות התלמידים; לשפר את ההתנהלות ואת הניהול הבית-ספרי; לקבל משוב לגבי תלמידים בזמן אמת, שיאפשר לטפל בקשייהם בשלב מוקדם יותר; לשפר את הקשב ואת העניין של התלמידים; להביא לרצף למידה בכיתה ובבית ולשפר את התקשורת בין כל השותפים (מורים, תלמידים והורים).

מעבר לשיפורים הללו, במהלך של שילוב טכנולוגיית המידע נוכל להקנות את מיומנויות המאה ה-21, הכוללות כאמור אוריינות מידע ותקשורת; חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי.