בקשה לרישום לכיתה א' שלא באזור הרישום > פעיל רק במהלך תקופת הרישום