חזון ותפיסה חינוכית

בית ספר שרת זה בטב"ע שלנו - בית הספר הינו בית חינוך מקבל ואוהב לתלמידיו, המאמין בפיתוח אחריות אישית של הילד כלפי עצמו וסביבתו, ובפיתוח מסוגלות עצמית.

ביה"ס מאמין ביחס אישי ובמתן מענים לימודיים, חברתיים ורגשיים המותאמים לתלמידים/ות, תוך ביסוס תחושת השייכות ויצירת הקשר האישי עם התלמיד/ה ומשפחתו/ה, העלאת מסוגלות עצמית והעצמת הכישורים האישיים.

בית הספר מוביל פדגוגיה איכותית, פועלות בו תכניות מגוונות הנותנות מענה לתפיסה החינוכית, הפדגוגית והרגשית.

העיקרון הפדגוגי של ביה"ס: "השבחת דרכי למידה מותאמות לטיפוח מסוגלות אישית במציאות משתנה", מתוכו נגזרו ארבעה עקרונות לשיעור מיטבי המעודדים מכוונות עצמית של הלומדים/ות:  בחירה, מותאמות, גיוון דרכי הוראה ולמידה פעילה, חווייתית והתנסותית. בביה"ס מרחבי למידה חדשניים פתוחים, התואמים את התפיסה החינוכית והנותנים מענה לשונות הקיימת בין התלמידים/ות וגינה לימודית המהווה אף היא סביבת למידה חווייתית, מעשירה ופעילה, שהיא ציר למידה מרכזי בתפיסת הייחודיות העוסקת בטבע, סביבה וקיימות.  

יצירת קשר:

מנהלת בית הספר:  טליה כהן

טלפון: 04-6377837

כתובת: שכונת גאולה, רח' מלאכי.

אתר בית הספר