הגדרת ביה"סבית הספר מעיינות

בית חינוך "מעיינות " נוסד בשנת   כמענה לאוכלוסייה הגרה בכרכור .|
כיום בבית הספר לומדים 18 כיתות  א – ו  , שתי כיתות חינוך מיוחד .

אני מאמין שלי  כמנהלת ביה"ס :

מאמינה בדרך ההוראה המשלבת שימוש באמצעי המחשה המאפשרים מעבר מן המוחשי למופשט. מאמינה ביכולות התלמידים ולכן מנסה ליצור תשתית של חשיבה ופיתוח תובנות באופן עצמאי, תוך התנסות אישית וחווייתית.

לימודי חקר בשיטת ה PBL  (למידה מבוססת פרויקטים )יאפשרו לתלמידים לפתח את אישיותם ואת דרך חשיבתם בהתאם לצרכים המתעוררים כיום.

 היציאה מהשגרה, הגירוי וההתנסות האישית היא הלמידה המשמעותית שתוביל התלמידים לפיתוח מיומנויות , שיוכלו לחוות הצלחות בתהליך הלמידה המוצע. סקסטון וסמילור (Sexton & Smilor, 1998) מונים את האפיונים של העשייה בשיטת הPBL : 'רדיפה' אחר הזדמנויות, דחף 'להיטות', ניהול חיים פרואקטיביים, תפקוד בצוותי פעולה, הרצון להטביע חותם וחשיבה מחוץ לקופסא . מכאן שטיפוחה של גישה החקר בקרב לומדים כרוך בפיתוח של מגוון יכולות בתחומים הבאים: קוגניטיבי, התנהגותי-רגשי וערכי. במישור ההתנהגותי-רגשי והערכי מדובר בפיתוח עצמאות מחשבתית, תפקוד באי וודאות, תקשורת במעגלים רחבים, בנטילת אחריות ומחויבות וביכולת התמודדות עם כישלונות והתמדה. במישור הקוגניטיבי מדובר ביכולות חשיבה מגוונות: חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה גמישה, חשיבה מערכתית, חשיבה אסטרטגית ומודעות לסוגי החשיבה שיש להפעיל – חשיבה מטה קוגניטיבית.

תכניות חינוכיות בתחום  החקר  מבטאות מאמץ להכשיר את הלומדים להתמודד עם אתגרים של עולם משתנה. למידת החקר מפתח את יכולתם של הלומדים לנתח תמורות חברתיות וכלכליות באופן שיאפשר להם לא רק להגיב לשינויים אלא גם ליזום אותם. גישה זו מעודדת מימוש יוזמות תוך זיקה לצורכי הקהילה וקבלת משוב ממנה, מאפשר לפתור בעיות הקשורות למציאות החיים ותורם לצמצום הפער בין ההוויה הבית ספרית לבין החיים האמיתיים.  

בכבוד רב,
ד"ר בנולול נורית

יצירת קשר:

שם בית הספר: מעיינות  

מנהלת בית הספר: ד"ר בנולול נורית

טלפון ביה"ס : 077-5302985

פקס : 077-5302985

כתובת : רחוב הצליל 8 כרכור

אתר בית הספר