מאפיין ייחודיבית הספר ממלכתי כרכור

לביה"ס מרחב למידה רחב המאפשר לתלמידים סביבה חברתית מגוונת ויכולת הקשבה חברתית. הצוות מחוייב לחוש את ההתפתחות הרגשית, החברתית והלימודית של התלמידים ולתת להם את מירב הכלים להתפתחות והעצמה אישית ומיצוי מירבי של יכולותיהם וכישוריהם.

עקרונות מובילים

תרבות הכלה לכלל באי בית הספר, קידום תלמידים בהלימה לנקודות החוזק שלהם, תוך ביסוס תחושת השייכות.

חינוך קהילתי, חינוך המאפשר שיח של כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד, שיח המקדם העצמת התלמידים לדרכם כבוגרים אחראיים, מעורבים ותורמים.

חינוך לאומנויות כביטוי ללמידה משמעותית המבוססת על התאוריה של אינטליגנציות מרובות.

הוראה דיפרנציאלית לקידום הישגים וקיום תהליכי למידה משמעותית.

פיתוח למידה חדשנית כחלק מפיתוח תפקודי לומד למאה ה- 21.

יצירת קשר:

מנהלת בית הספר: איריס חזיזה

טלפון: 04-6377044

מייל: [email protected]

כתובת: המייסדים 73 כרכור

אתר בית הספר