טופס בקשה לאישור לימודי חוץ

ניתן להגיש עד לתאריך 31.05.23 בלבד!
שאלות בנושא, יש להפנות למייל: [email protected]

לפני מילוי הטופס יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות +ספח פתוח.
  • אישור קבלה למוסד לימודים המבוקש.
  • הורים גרושים/פרודים  - יש לצרף אישור פסק דין/משמורת/הסכמה בכתב של בן הזוג על תעודת הזהות שלו.